APSOLUT! LOGO TRANSPARENT
Časový harmonogram projektu

Implementace APS software

Časová osa implementace APS software

Časový harmonogram projektu implementace APS software (Timeline Of Project)

Pokud ve vaší společnosti implementujete nástroj, jako je APSOLUT!, musíte vzít v úvahu různé aspekty: rozpočet, časový harmonogram, požadavky, funkce, integraci s vaším současným systémem a křivku učení.

Naštěstí v tom nejste sami. Náš tým a naše partnerská síť má s tímto typem projektu bohaté zkušenosti a pomůže vám při realizaci. Proces spouštíme ve 3 fázích, 10 krocích, které jsou uvedeny níže.

V praxi lze některé zde popsané kroky provádět souběžně s jinými kroky. Zde je zobrazena orientační mapa projektu, kterou můžeme společně přizpůsobit.

Fáze ověření konceptu (Proof of Concept Phase)

Během této fáze společně budujeme pilotní projekt. Jedná se o první test ve specializovaném prostředí.

APS - Fáze ověření konceptu (Proof of Concept Phase)

Zahájení (Kick-off)

Nejdříve si budeme muset společně ujasnit, co pro vás může APSOLUT! udělat. V tomto bodě probereme vaše požadavky na funkce a také opakující se problémy, se kterými se denně setkáváte při plánování vaší výroby a/nebo zásob. Tímto způsobem rychle zjistíme, která funkce je pro vás nejdůležitější a jak ji můžeme přizpůsobit vašim obchodním potřebám. Poté se dohodneme na časovém harmonogramu, rozpočtu a požadavcích, aby bylo vše od začátku transparentní.

Sběr dat (Data Collection)

Abychom co nejlépe využili pokročilé možnosti APSOLUT!, budeme muset do nástroje importovat zdravá a čistá data. Proces sběru dat je následující:

 • Požadavky na data (Data requirements)
  Dohodneme se jaká data v jakému formátu budeme potřebovat pro pilotní projekt.
 • Sběr dat (Data gathering)
  V závislosti na struktuře vaší organizace a jejích procesech bude potřeba do tohoto procesu zapojit různé zaměstnance. Data můžete mít k dispozici například v „excelovských“ souborech. V případě máte-li data vedena v ERP nebo jiném systému, bude možná potřeba zapojit vaše IT oddělení, aby vám pomohlo je extrahovat.
 • Čištění dat (Data cleansing)
  Je velmi pravděpodobné, že bude potřeba strávit nějaký čas čištěním a strukturováním získaných dat, než budou připravena k importu. V případě potřeby neváhejte požádat o pomoc vaše IT oddělení.
 • Nahrávání dat (Data upload)
  Zde se náš tým zapojí a provede vás celým procesem.

Pilotní projekt (Pilot Project)

Ověření konceptu je pilotní projekt určený k testování nástroje v bezpečném prostředí. Můžeme začít nejprve například s jednou vaší montážní linkou, nebo jedním skladem v celé vaší infrastruktuře. Jelikož byla potřebná data v předchozích krocích importována z vašeho systému a nahrána do APSOLUT!, pracujeme zde se statickými daty, abychom nezpůsobili neočekávané změny ve vašem aktuálním plánu.

V této fázi začínáme společně vytvářet model. Jak uvidíte z APSOLUT!, každá položka má definovanou zásobovací cestu. Na základě vašeho dodavatelského řetězce vytvoříme flexibilní model, který bude splňovat vaše obchodní požadavky. Společně mapujeme komplexní případy, které vám každý den způsobují problémy. Automatizace těchto úkolů výrazně zkrátí váš čas potřebný na plánování.

Přezkoumání (Review)

Vzhledem k tomu, že upřednostňujeme agilní přístup, zkontrolujeme v tomto bodě společně fázi ověření projektu. To znamená, že vyhodnotíme výsledky, očekávání, analýza nedostatků a další kroky.

Abychom vás provedli celou touto fází, nabízíme 30ti denní Pilotní projekt, který organizujeme společně, přímo ve vaší společnosti a nebo prostřednictvím vzdáleného připojení. Kontaktujte nás pro podrobnější informace.

Fáze implementace (Implementation Phase)

Zde se připravujeme na implementaci produktu APSOLUT! ve větším měřítku, což zahrnuje integraci dat z vašeho ERP systému a práci na nezbytných úpravách reflektujících váš proces pokročilého plánování výroby.

APS - Implementační fáze

Integrace (Integration)

V této fázi propojíme vaše data ERP s APSOLUT! tak, aby proudila oběma směry. To znamená, že když dojde k aktualizaci plánu ve APSOLUT!, aktualizuje se také ve vašem ERP a jinde.
APSOLUT! disponuje standardním SQL konektorem s jehož pomocí je možné integrovat různé zdroje dat vaší společnosti a využívat je pro podporu plánování. Na zprovoznění konektoru se typicky podílí váš IT tým.

Přizpůsobení (Customization)

Zatímco integrujeme APSOLUT! do vašeho ERP systému, ujišťujeme se také, že máte všechny funkce, které váš plánovací proces vyžaduje, což může zahrnovat určitý vývoj a přizpůsobení na naší straně na základě toho, co jsme identifikovali během analýzy nedostatků.

Přezkoumání (Review)

Znovu společně zhodnotíme pokrok na projektu. V případě potřeby provedeme nezbytné změny a poslední úpravy.

Fáze ověření (Cutover Phase)

APS Implementace - fáze ověření

Školení uživatelů (User Training)

Vašemu týmu dokážeme poskytnout funkční a technické školení v různých krocích projektu. V praxi se často jedná o trvalý proces. Lidé, kteří jsou zapojeni do projektu od samého začátku, rozumí tomu, jak je celý model postaven, a získávají značné praktické dovednosti.

Akceptační testy uživatelů (User Acceptance Testing)

Před uvedením do provozu provedeme velmi závěrečný test, abychom v případě potřeby opravili chyby a závady. Kdokoli má v této fázi proti projektu výhrady, měl by se vyjádřit nyní.

Živý provoz (Go Live)

V závislosti na složitosti a rozsahu projektu může být proces uvedení do provozu vícenásobný nebo postupný, technický a nebo funkční.

Gratulujeme, zvládli jste to! 👍

Článek byl převzat a volně upraven s laskavým svolením autora (Johan De Taeye).

Štítky příspěvku :

Sdílejte příspěvek :

Kategorie

Rozvíjejte své podnikání

Snižte své náklady a získejte konkurenční výhodu díky pokročilému plánování výroby s produktem APSOLUT! 

Poptávkový formulář

APSOLUT!

Objednávka prezentace

Děkujeme za projevený zájem o produkt APSOLUT!. Zanechejte nám prosím kontaktní údaje, popřípadě zprávu a my se Vám obratem ozveme s návrhem termínu prezentace produktu APSOLUT!.

Zpráva

Vyplňte prosím Vaše údaje a my se Vám brzy ozveme.

Dostupnost funkce

Funkce není dostupná

Omlouváme se, ale požadovaná funkce není momentálně dostupná. Zanechejte nám na sebe kontaktní email a budete mezi prvními, kteří se dozvědí o její dostupnosti.

Zpravodaj

Získejte nejnovější zprávy a aktualizace

Poptávkový formulář

APSOLUT!

Licence: ENTERPRISE

Děkujeme za projevený zájem o produkt APSOLUT!. Zanechejte nám prosím kontaktní údaje, popřípadě zprávu a my se Vám obratem ozveme.

Zpráva

Vyplňte prosím Vaše údaje a my se Vám brzy ozveme.

Poptávkový formulář

APSOLUT!

Licence: STANDARD

Děkujeme za projevený zájem o produkt APSOLUT!. Zanechejte nám prosím kontaktní údaje, popřípadě zprávu a my se Vám obratem ozveme.

Zpráva

Vyplňte prosím Vaše údaje a my se Vám brzy ozveme.

Poptávkový formulář

APSOLUT!

Licence: TEST

Děkujeme za projevený zájem o produkt APSOLUT!. Zanechejte nám prosím kontaktní údaje, popřípadě zprávu a my se Vám obratem ozveme.

Zpráva

Vyplňte prosím Vaše údaje a my se Vám brzy ozveme.